Join us!

Below you will find all current job offers. You can submit your CV by e-mail to praca@polipak.com.pl or by posting to ul. Harcerska 14, 63-000 Środa Wielkopolska. The GDPR clause can be downloaded here.

At the moment our staff is full!

What can you gain?

Stabilne zatrudnienie na umowę o pracę

Stable employment
on a contract of employment

Bardzo atrakcyjne warunki wynagrodzenia do indywidualnego ustalenia

Very attractive salary conditions
to be agreed individually

Przyjazny system adaptacji i szkoleń oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji

A friendly system of adaptation and training as well as the opportunity to raise qualifications

Bezkonkurencyjna atmosfera w pracy

Unrivaled atmosphere
at work

Nawet 8 dodatkowych benefitów dla każdego pracownika

Up to 8 additional benefits
for each employee

Zaplanowana ścieżka kariery z możliwościami awansu

Career path planned
with promotion opportunities