Potrójna siła folii TriplePak

TriplePak to innowacyjna, trójwarstwowa folia, która wznosi jakość worków na odpady na nowy, nieosiągalny dotychczas poziom. Kompromisy odstawiamy do lamusa, gdyż nasza opatentowana folia jest jednocześnie niezwykle wytrzymała, funkcjonalna i ekologiczna zarazem. Ale to tylko część jej zalet.

Założenia technologii

Projekt: Opracowanie i wdrożenie wysokowydajnej zautomatyzowanej i zrobotyzowanej technologii wytwarzania moletowanych ekologicznych worków na śmieci z trójwarstwowej folii wytłaczanej za pomocą rozdmuchu swobodnego.

Opis projektu: Autorskie przedsięwzięcie Wnioskodawcy ma na celu opracowanie, zoptymalizowanie, walidację i wdrożenie innowacyjnej w skali co najmniej europejskiej wysokowydajnej zautomatyzowanej i zrobotyzowanej technologii wytwarzania trójwarstwowych moletowanych worków na śmieci klasy premium. Wdrażana technologia pozwalająca wytwarzać niezależnie 3 warstwy folii umożliwi zastosowanie w środkowej, nośnej części regranulatu nawet w 70% znacznie wzmacniając produkt, ograniczając niekorzystny wpływ tworzyw sztucznych na środowisko i zwiększając parametry wytrzymałościowe produktu. Wiodącą innowacją w projekcie będzie innowacja produktowa (wytwarzanie wyrobów o nieoferowanej obecnie w Europie jakości i parametrach użytkowych). Równie istotną z punktu widzenia technologii będzie innowacja procesowa obejmująca automatyzację i robotyzację produkcji w kierunku wdrożenia w Polipak Sp. z o.o. elementów koncepcji Przemysłu 4.0. Obecnie worki na śmieci produkowane są z folii jednowarstwowej, co praktycznie uniemożliwia produkowanie jednocześnie wyrobu mocnego, estetycznego, pachnącego, funkcjonalnego i taniego. Każda ze wskazanych cech i funkcji jest bowiem rezultatem zastosowania w procesie produkcyjnym innego surowca. Ich integracja z technologicznego punktu widzenia jest możliwa jedynie w produkcie składającym się z kilku warstw. Efekt jakościowy wzmacnia zastosowanie systemu moletowania produktu, który optycznie pogrubiając wyrób, czyni go bardziej odpornym na zerwanie, przeciąganie, przebicie i inne uszkodzenia. Dzięki temu rezultat projektu stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku od strony ceny, funkcjonalności, użyteczności i walorów ekologicznych. W efekcie procesu badawczego do praktyki gospodarczej Polipak Sp. z o.o. wprowadzona zostanie zgłoszona do ochrony patentowej, unikatowa co najmniej w skali Europy technologia wytwarzania worków o niedostępnych obecnie parametrach jakościowych.

Wartość projektu: 90 225 418,75 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 42 127 098,75 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka”.

 

Projekt: Linia do wytwarzania wysokojakościowego regranulatu z własnych odpadów produkcyjnych folii z nadrukiem w obiegu zamkniętym.

Opis projektu: Celem projektu jest opracowanie technologii wytwarzania wysokojakościowego regranulatu z własnych odpadów produkcyjnych folii z nadrukiem w obiegu zamkniętym. Otrzymywany regranulat ma mieć jak wysoką jakość i stanowić surowiec z odzysku do produkcji innowacyjnej folii złożonej z tworzywa pierwotnego i regranulatu w stosunku 1:1 dla grubości folii w przedziale 11-21 µm. Projektowany proces produkcyjny będzie elementem obiegu zamkniętego, zapewniającego przetworzenie i powtórne wykorzystanie 100% odpadów własnych, powstających w całym przedsiębiorstwie. Odzyskany regranulat będzie dodawany z udziałem co najmniej 50% do tworzywa czystego, jako surowiec do wytwarzania worków o zmniejszonej grubości. Ogół prac przedstawionych w harmonogramie rzeczowo finansowym projektu dążyć będzie do opracowania prototypu w postaci innowacyjnej demonstracyjnej linii produkcyjnej do produkcji regranulatu (inaczej: do recyklingu), pozwalającej na efektywne połączenie wszystkich etapów przetwarzania odpadu produkcyjnego, w tym dzięki zwiększeniu stopnia automatyzacji poszczególnych etapów procesu recyklingu. Wdrożenie wyników projektu we własnej działalności produkcyjnej Polipak, na bazie wykorzystania opracowanego demonstratora technologii odzysku regrantulatu nastąpi poprzez ich komercyjne wykorzystanie w nowobudowanym zakładzie produkcyjnym. Planowane przedsięwzięcie ma na celu dalszy rozwój przedsiębiorstwa poprzez poprawę efektywności produkcji, wdrożenie nowych produktów oraz wzmocnienie jego pozycji konkurencyjnej na rynku krajowym i międzynarodowym.

Wartość projektu: 7 811 125,00 PLN
Wkład z Funduszy Europejskich: 4 300 825,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1.1.1. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa „Szybka Ścieżka”.

 

TriplePak w zgodzie ze
środowiskiem

Troska o środowisko to dla nas nie tylko ogromna odpowiedzialność, ale również technologiczne wyzwanie. Nowatorska, trójwarstwowa folia TriplePak stanowi kombinację cech, będących odpowiedzią, zarówno na potrzeby środowiska, jak i konsumenta.

Funkcjonalność

TriplePak to siła trzech warstw, przekładająca się na unikalną funkcjonalność worków. W jednym produkcie można bowiem połączyć cechy różnych wyrobów. Worki oparte o folię TriplePak są więc nie tylko trwałe, ale także pachnące, estetyczne i tanie w produkcji.

Ekologia

Każdego dnia przetwarzamy ponad 50 ton surowców wtórnych. Regranulat wykorzystujemy także do produkcji trójwarstwowej folii TriplePak, w której stanowi on nośną, środkową jej część.

Wytrzymałość

Wykorzystanie regranulatu w połączeniu z obróbką przez moletowanie sprawia, że TriplePak wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością na rozciąganie, zrywanie, jak i przebijanie. Wyższa trwałość to także niższe zużycie produktu przez konsumenta docelowego.