20 Mar 1989

Rozpoczęcie produkcji folii polietylenowej

Rozpoczęcie produkcji folii polietylenowej miało miejsce 3 lata po rozpoczęciu działalności – w 1989 roku. W tej branży Polipak funkcjonuje do dziś, wyznaczając standardy produkcji na skalę europejską.