01 Sty 2020

Powstanie POLI-LABu – nowoczesnego laboratorium badawczego

Wraz z rozpoczęciem roku, otworzyliśmy specjalistyczne laboratorium, wyróżniające się nowoczesnym wyposażeniem pozwalającym na wykonywanie szerokiego wachlarza pomiarów oraz badań. Laboratorium zostało wyposażone w urządzenia takie jak wagosuszarka, plastometr, maszyna wytrzymałościowa, octagon, spektrofotometr czy Dart Drop.

Wszystkie zakupione urządzenia pozwalają na kontrolę jakości dostaw, monitorowanie bieżącej produkcji w celu utrzymania jej na stałym, najwyższym poziomie oraz umożliwiają prowadzenie prac nad wprowadzaniem nowych wyrobów.